Canolfan Ddelweddu, 0.06

Mae 0.06 wedi’i lleoli ar is-lawr y Ganolfan Ddelweddu.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 12

Math o ystafell: darllithfa

Maint yr ystafell: 65 m² (10m hyd x 6.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system clyw is-goch

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system clyw is-goch

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r brif fynedfa. Trowch i’r chwith ac ewch i ben pellaf y coridor.

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol

Microffon gwddf

1 uned arddangos weledol