Penbryn 5, 0.63

Mae 0.63 wedi’i lleoli yn adeilad Penbryn 5 ar gampws Penglais. Mae’r adeilad hwn ar ben y bryn y tu hwnt i TaMed Da, Penbryn a gyferbyn ag adeilad Parry Williams.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 6 (20 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 35 m² (7m hyd x 5m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Mae 0.63 wedi’i lleoli ym mhen pellaf y coridor ar ochr dde cyntedd Penbryn 5.

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

1 taflunydd data

4 bwrdd gwyn

Bwrdd gwyn rhyngweithiol