Canolfan Ddelweddu, B.03

Mae B.03 wedi’i lleoli ar is-lawr y Ganolfan Ddelweddu.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 48

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 96 m² (8m hyd x 12m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r brif fynedfa. Trowch i’r chwith ac ewch i ben pellaf y coridor. Ar ddiwedd y coridor trowch i’r dde ac ewch trwy’r drysau dwbl. Ewch trwy’r drws cyntaf ar y dde ac i lawr y grisiau. Ar waelod y grisiau ewch trwy’r set nesaf o ddrysau a dilynwch y coridor i’r pen.

An alternative wheelchair accessible entrance to the room is available at the rear of the building (follow the concrete path).

Offer

Adnoddau ystafell ddysgu safonol (dim goleuadau addasadwy)

Microffon gwddf

2 taflunydd data