Llety

Rydym yn gwarantu lle mewn llety i bob myfyriwr yn eu blwyddyn gyntaf*

Drwy ddewis byw yn Aberystwyth, byddwch yn dewis byw yn y dref Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru. A ninnau’n gallu cynnig rhywbeth at bob dant ac i gyd-fynd â phob cyllideb, rydym yn hyderus y byddwch yn hapus a diogel yn ein llety.

Edrychwch ar ein Taith Llety 360°.

Mae gennym ddewis o lety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i fyw gyda'i gilydd. Ceir ardal benodedig o fewn Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais lle gellir byw a chymdeithasu drwy’r Gymraeg. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Mae’r holl ddewisiadau llety yn agos i’r Brifysgol a’r dref. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Pam byw gyda ni?

  • Aelodaeth Blatinwm RAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon yn rhan o'ch Ffioedd Llety
  • Digwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan ein Tîm Bywyd Preswyl
  • Ffioedd hollgynhwysol gan gynnwys rhyngrwyd cyflymder uchel a Wi-Fi a lefel uchel o yswiriant eiddo personol - dim biliau i boeni amdanynt!
  • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer y Ffioedd Llety
  • Ffi Dderbyn o £100 yn unigPreswylfeydd ar y campws ac yn y dref
  • Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7 a derbynfa gyda staff yn bresennol
  • Canolfannau Dysgu 24/7 a Chyfleusterau Golchi Dillad ar y safle
  • Hyd y contractau yn gallu amrywio i gyd-fynd â'ch gofynion, ac os nad yw'r llety a gynigir i chi'n darparu lle drwy gydol yr haf gallwch hefyd wneud cais am Lety Haf yn y Brifysgol
  • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'

Mwy o wybodaeth:

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

*Gwarentir lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu’n cael ei reoli gan y Brifysgol os ydych yn gwneud cais am lety cyn 1 Awst ym mlwyddyn eich derbyn ac os ydych yn ymateb i’ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a roddir yn y Cynnig Llety.