Archebu Lle ar Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr

Darpar fyfyriwr a'u rhieni yn y diwrnod agored

Os ydych wedi derbyn cynnig oddi wrthym a heb gael cyfle i ddod i un o’n Diwrnodau Agored...

...dewch i Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr.

Gan redeg o Ionawr i Fawrth, mae’r rhain yn gyfle gwych i gael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth:

  • Cwrdd a sgwrsio â’r staff academaidd ar gyfer eich cwrs
  • Dysgu mwy am yr adran, ei chyfleusterau ac amgylchedd dysgu
  • Mynd am dro a mwynhau taith o amgylch ein prif gampws
  • Mynd i weld y neuaddau a chael blas ar y ffordd o fyw
  • Cael golwg o amgylch tref Aberystwyth a’r cyffiniau

 

Mae’n rhwydd archebu lle ar Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr. Llenwch y ffurflen archebu ar-lein. Cofrestrwch ar heddiw.