Astudio Drwy’r Gymraeg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig lefel uchel o ddarpariaeth i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg - un o’r uchaf yng Nghymru.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n rhugl yn ogystal â’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr.

Mae amrywiaeth yn y graddau a’r modiwlau y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r ddarpariaeth israddedig yn amrywio o gyrsiau sy’n cynnig ambell fodiwl drwy gyfrwng y Gymraeg, i eraill lle mae modd astudio’r cwrs cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n bosib i chi astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn oed os ydych yn astudio cwrs drwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf.

Chwilia am gwrs fan hyn

Pam astudio drwy’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Mae 99% o raddedigion a fu'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth mewncyflogaeth a/neu yn addysg bellach 6 mis ar ôl graddio  (HESA 2018*)
  • Mae 80% o'n graddedigion a astudiodd trwy gyfrwng y Gymraeg yn gweithio mewn swydd ar lefel broffesiynol a/neu mewn addysg bellach ar lefel raddedig 6 mis ar ôl graddio sydd yn 67% yn uwch o'i gymharu â myfyrwyr ni astudiodd yn y Gymraeg (HESA 2017)
  • Mae gofyn mawr am bobl ifanc broffesiynol sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog
  • Mae cyflogau swyddi dwyieithog ar gyfartaledd uwch
  • Bydd astudio trwy’r Gymraeg yn y Brifysgol yn rhoi sylfaen ardderchog i’ch gyrfa
  • Mae nifer o’n cyrsiau israddedig yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gwerth hyd at £3,000

Darllenwch fwy am y manteision o astudio drwy’r Gymraeg fan hyn.