Gadael Gofal a Gofalwyr Ifanc

Gadael Gofal a Gofalwyr Ifanc

Hyd at £1,500 y flwyddyn.

Bwrsariaeth yw hon i ymgeiswyr sydd wedi bod mewn gofal, sydd â chyfrifoldebau gofalu, neu sydd wedi’u dieithrio oddi wrth eu teuluoedd neu eu gwarcheidwaid yn ystod eu harddegau.

Sut mae gwneud cais?

Cysylltwch â’n Canolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol ar 01970 621890 neu anfonwch ebost i wpsi@aber.ac.uk i drafod a ydych yn gymwys.

 

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn rhandaliadau cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc bob blwyddyn – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth.

 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y llyfryn Ysgoloriaethau