Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Hyd at £3,000 i gefnogi'ch astudiaethau.

Nod y cynllun Ysgoloriaethau yw cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae dau wobr ar gael, yn dibynnu ar nifer y credydau rydych yn eu hastudio drwy’r Gymraeg.

Beth yw'r gwobrau?

  • Prif Ysgoloriaeth - £1,000 y flwyddyn
    Mae’r cynllun Prif Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau gradd sy’n cynnwys o leiaf 240 credyd o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, o leiaf 80 credyd drwy’r Gymraeg ym mhob blwyddyn.
  • Ysgoloriaethau Cymhelliant - £500 y flwyddyn
    Mae’r cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau gradd sy’n cynnwys o leiaf 120 credyd o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn pwnc cymwys, o leiaf 40 credyd drwy’r Gymraeg ym mhob blwyddyn.

 

Sut mae gwneud cais?

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y llyfryn Ysgoloriaethau