Ysgoloriaethau Adrannol

Ysgoloriaethau Adrannol; myfyriwr wrth ymyl planhigion

Hyd at £500 y blwyddyn.

Mae ein Hadrannau MathemategFfisegChyfrifiadureg yn cynnig Ysgoloriaethau Adrannol i ymgeiswyr anrhydedd sengl (£500 y flwyddyn) neu anrhydedd gyfun (£250 y flwyddyn).

Sut mae gwneud cais?

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi nodi Aberystwyth yn ddewis Cadarn ac wedi ennill Ysgoloriaeth Mynediad y Brifysgol yn y pwnc perthnasol neu:

  • Ar gyfer Mathemateg: gradd A* yn eu harholiadau Mathemateg Safon Uwch
  • Ar gyfer Ffiseg: o leiaf ddwy radd A yn eu harholiadau Safon Uwch, un mewn Ffiseg
  • Ar gyfer Cyfrifiadureg: graddau Safon Uwch rhagorol (A*)

Cewch gadw’r wobr ar yr amod eich bod yn cael 70% neu fwy ar gyfartaledd yn arholiadau’r modiwlau perthnasol bob blwyddyn.

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc bob blwyddyn – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth.