Bwrsariaeth Margaret Evelyn “Lynne” Williams

Bwrsariaeth yw hon i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd anrhyddedd sengl neu gydanrhydedd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Aberystwyth.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi mynychu ysgol uwchradd yn siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin neu Ddinas Abertawe.

Mae’r Fwrsariaeth yn werth £500 yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio. Mae uchafswm o ddwy wobr y flwyddyn ar gael.

Sut allaf ymgeisio?

Cwblha’r Ffurflen Gais a’i chyflwyno erbyn 31 Ionawr yn y flwyddyn y byddwch yn dod i’r Brifysgol.