Ysgoloriaethau Cerdd

Ysgoloriaethau Cerdd; Myfyriwr yn dal offeryn cerdd

£650 ar gael i ymgeiswyr o'r DU a rhyngwladol

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae rhan helaeth y ddarpariaeth gerddoriaeth wedi'i gohirio ar hyn o bryd, ac rydym yn cynnal trafodaethau gyda'r gymuned gerddoriaeth ynghylch ffurf y ddarpariaeth yn y dyfodol.

Fodd bynnag, bydd cerddoriaeth yn parhau i fod yn rhan allweddol o brofiad myfyrwyr Aberystwyth, a byddwn yn parhau i gynnig Ysgoloriaethau Cerdd.  Bydd deiliaid ysgoloriaeth yn gallu defnyddio'r holl gyfleusterau cerddoriaeth cyn gynted ag y byddant ar gael eto.  Gall ysgoloriaethau Cerdd gael eu dyfarnu trwy broses clyweliad cystadleuol neu trwy ddull arall. Ceir rhagor o fanylion am Gerddoriaeth yn Aber a sut i wneud cais am ysgoloriaeth yn gynnar yn 2021.