Ysgoloriaethau Cerdd

Ysgoloriaethau Cerdd

£650 y flwyddyn - I offerynwyr cerddorfaol profiadol a all wneud cyfraniad ymarferol i ystod eang y Brifysgol o gerddorfeydd, bandiau ac ati.

Cânt eu dyfarnu ar sail clyweliad cystadleuol.

Mae deiliaid y gwobrau hyn hefyd yn cael aelodaeth am ddim o’r Ganolfan Gerdd a’r ensemblau cysylltiedig (gan gynnwys cerddorfeydd, bandiau ac ati), cyfle i ddefnyddio adnoddau ymarfer a llyfrgell y Ganolfan Gerdd yn rhad ac am ddim, a gwarant o le mewn llety a reolir gan y Brifysgol gydol y cwrs.

Sut mae gwneud cais?

Gallwch lawrlwytho copi o’r Ffurflen gais a rheoliadau'r Ysgoloriaethau Cerdd yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Mehefin. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r  ar neu

 

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc bob blwyddyn – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth.

 

Telerau ac Amodau

Rheoliadau'r Ysgoloriaethau Cerdd