Grant CCF (Cangen Caerdydd)

Hyd at £1,500 am flwyddyn

Mae Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr (Cangen Caerdydd) yn cynnig grant i helpu gyda’r costau sy’n gysylltiedig â dechrau yn y Brifysgol.
Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n mynychu ysgol neu goleg yn ardal De-ddwyrain Cymru (cod post CF ac NP).
Mae ffurflenni cais ar gael o'r Swyddfa Derbyn Israddedig, a rhaid gofyn amdanynt erbyn 20 Mawrth yn y flwyddyn mynediad i'r Brifysgol.
Cysylltwch â: is-raddedig@aber.ac.uk / ffôn: 01970 622021