Bwrsariaeth Rashid Domingo

Bwrsariaeth Rashid Domingo; Myfyrwyr mewn labordy; offer labordy; myfyrwyr mewn cotiau gwyn

Hyd at £12,000 - Cynigir y Fwrsariaeth hon drwy rodd hael i’r Brifysgol gan y ddiweddar Mr Rashid Domingo.

Mae ar gael i ymgeiswyr am unrhyw gwrs israddedig yn IBERS neu yn yr Adran Ffiseg, sydd wedi bod mewn ysgol uwchradd/coleg yng Nghymru am o leiaf 3 blynedd.

Bwriedir i’r Fwrsariaeth helpu myfyrwyr a allai fel arall fod wedi methu â mynd i brifysgol oherwydd ystyriaethau ariannol.

Sut mae gwneud cais?

Llenwch y Ffurflen Gais a’i dychwelyd erbyn 31 Ionawr yn y flwyddyn y byddwch yn dechrau yn y Brifysgol. Telerau ac Amodau.

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Bydd taliad y flwyddyn gyntaf fel arfer yn daliad tuag at eich ffioedd llety yn y Brifysgol. Fe gewch dri taliad mewn rhandaliadau o £1,500, £1,500 a £1,000 yn syth i’ch cyfrif banc yn ail a thrydedd flwyddyn eich cwrs – ym mis Hydref, Rhagfyr a Mawrth.

 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y llyfryn Ysgoloriaethau