Arddangosfeydd Stuart Rendel

£1,000 pob blwyddyn am weddill eu cwrs israddedig

Mae arddangosfeydd Stuart Rendel yn darparu cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr sy’n dechrau eu blwyddyn gyntaf o astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Fe’i dyfernir o Gronfa Ganolraddol a Thechnegol Sir Drefaldwyn a reolir gan Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

I fod yn gymwys, rhaid bod yr ymgeisydd yn:

  • byw yn Sir Drefaldwyn;
  • bod o dan 25 oed;
  • a’i fod wedi mynychu Ysgol Uwchradd yn Sir Drefaldwyn am nid llai na dwy flynedd.

Gwerth yr arddangosfeydd yw £1,000 pob blwyddyn am weddill eu cwrs israddedig. Seilir y dyfarndaliadau ar berfformiad academaidd (Safon A neu’r cyfwerth) a’r achos a wneir dros gefnogaeth ar y ffurflen gais.

 

Sut I Wneud Cais

Os ydych chi o’r farn eich bod yn gymwys i geisio am arddangosfa, cwblhewch ffurflen gais wedi ei lawr lwytho o’n Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gwefan.

Fel arall, gallwch ffonio’r Sefydliad ar 02920 379 580 neu e-bostio mail@cfiw.org.uk er mwyn derbyn ffurflen trwy’r post.

Os yn bosib, gofynnwn am fersiwn electronig o’ch ffurflen gais a gallwch e-bostio. Gallwch anfon gopi caled eich cais at:

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru
Tŷ Sant Andrew
24 Cilgant Sant Andrew
Caerdydd
CF10 3DD

Terfyn Amser

Rhaid derbyn ffurflenni cais wedi’i chwblhau ynghyd â llungopi o’ch cymwysterau erbyn 31yd o Awst pob blwyddyn er mwyn eu hystyried ar gyfer y flwyddyn academaidd.

Am fwy o wybodaeth am Arddangosfeydd Stuart Rendel cysylltwch â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.