Clirio 2018

Llinell Gymorth Clirio: 0800 121 40 80

Edrych a le i astudio? Ffoniwch ein llinell gymorth Clirio ar 0800 121 40 80.

Gwasgwch yma am yr oriau llinell gymorth Clirio.

Mae’r broses Glirio ac Addasu yn rhoi cyfle i chi newid eich meddwl neu ymchwilio i’r dewisiadau eraill sydd ar gael ynghylch eich dyfodol.

Cyn i chi ffonio, cofiwch wneud nodyn o’ch Rhif Personol UCAS, eich cymwysterau, y cwrs yr hoffech ei astudio, eich cyfeiriad e-bost a chael papur a beiro’n barod.

Cofrestrwch i dderbyn y wybodaeth Clirio ddiweddaraf.

60-eiliad canllaw Clirio:

90% a'r gorau yng Nhymru am fodlonrwydd myfyrwyr* (ACF, 2018)

This is your place logo *Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018

Oriau agor llinell gymorth clirio yn ystod y canlyniadau Safon Uwch:

Dyddiadau (Awst)Amseroedd
Dydd Gwener 17 8.00yb - 7.00yh
Dydd Sadwrn 18 10.00yb - 4.00yh
Dydd Sul 19 10.00yb - 4.00yh
Dydd Llun 20 -
Dydd Gwener 24
9.00yb - 5.00yh