Clirio 2018

Llinell Gymorth Clirio: 0800 121 40 80

Wedi derbyn eich canlyniadau arholiadau, ac yn edrych am le i astudio? Ffoniwch ein llinell gymorth Clirio ar 0800 121 40 80 am fwy o wybodaeth am gyrsiau ac i sicrhau eich lle ar gyfer mynediad yn 2018.

Mae’r llinell gymorth clirio ar gael o 09:00yb tan 5:00yh bob dydd.

Mae’r broses Glirio ac Addasu yn rhoi cyfle i chi newid eich meddwl neu ymchwilio i’r dewisiadau eraill sydd ar gael ynghylch eich dyfodol.

Cyn i chi ffonio, cofiwch wneud nodyn o’ch Rhif Personol UCAS, eich cymwysterau, y cwrs yr hoffech ei astudio, eich cyfeiriad e-bost a chael papur a beiro’n barod.

Y newyddion diweddaraf

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe wnawn ni anfon mwy o wybodaeth am gyrsiau Clirio atoch.

Hoffai Prifysgol Aberystwyth gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar drwy’r post, dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.

Darganfod eich potensial cudd:

91% a'r gorau yng Nhymru am fodlonrwydd myfyrwyr* (ACF, 2017)

Oriau agor llinell gymorth clirio yn ystod y canlyniadau Safon Uwch:

Dyddiadau (Awst)Amseroedd
Dydd Iau 16 7.30yb - 8.00yh
Dydd Gwener 17 8.00yb - 7.00yh
Dydd Sadwrn 18 10.00yb - 4.00yh
Dydd Sul 19 10.00yb - 4.00yh
Dydd Llun 20 -
Dydd Gwener 24
9.00yb - 5.00yh
This is your place logo *Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018