Gofynion Iaith Saesneg

Gofynion Iaith Saesneg

Gan fod ein cyrsiau gradd yn cael eu dysgu yn Saesneg.

Bydd gofyn i chi sefyll arholiad/asesiad iaith Saesneg neu ddarparu tystiolaeth i’r Brifysgol o lefelau eich iaith Saesneg. Mae ein cyrsiau i gyd yn derbyn y cymwysterau iaith Saesneg canlynol:

  • IELTS – o leiaf 6.0 (gallai fod angen lefel uwch ar rai pynciau);
  • TOEFL – sgôr sydd o leiaf 550 (papur) neu 80 (rhyngrwyd);
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English;
  • Pearson Test of English Academic- sgôr o 55;
  • Brunei Cambridge O-Level- gradd C;
  • Hong Kong Use of English, lefel Uwchgyfrannol- gradd C;
  • India Standard XII- 70%;
  • Malaysian SPM 1119- gradd C;
  • Singapore Cambridge O-Level- gradd C.

Os nad ydych chi wedi cwblhau’r un o’r cymwysterau uchod, gall ein Canolfan Saesneg Ryngwladol eich cynorthwyo cyn dechrau eich gradd.
Os nad ydych chi’n bodloni unrhyw un o’r gofynion mynediad a nodir uchod, yna byddai cwblhau Tystysgrif Sylfaen Ryngwladol yr TSR yn llwyddiannus a chyrsiau cyn-sesiynol yn cynnig gwarant o fynediad i gwrs gradd yn Aberystwyth.

Mae’r cwrs hwn yn boblogaidd gyda myfyrwyr sy’n dymuno gwella eu sgiliau iaith a chynyddu eu hyder i astudio drwy’r Saesneg.

 

Cysylltwch â’r IEC am ragor o wybodaeth