Darlithoedd Sain

student listening to audio lectures outside the IBERS Building on Penglais Campus.

Dyma gyfres o ddarlithoedd sy’n cynnig rhagflas o ddarlithoedd prifysgol i ddisgyblion ôl-16.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle i archwilio rhai o'r materion mwyaf heriol wynebu ein cymdeithas heddiw. Cyfres o ddarlithoedd o amrywiol adrannau yw’r rhain sy'n berthnasol Ddaearyddiaeth, Daearyddiaeth Ddynol, Seicoleg, Hanes, Busnes, y Gyfraith a Throseddeg.

Darlith 1: Cyflwyniad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Gan roi sylw i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae'r sgyrsiau hyn yn archwilio sut mae'r amgylchedd, iechyd, cydraddoldeb, cynaliadwyedd, gwytnwch a ffyniant yn rhyng-gysylltiedig â'r hyn y gallwn ei wneud yn y dyfodol i wella lles cenedlaethau i ddod.

Darlith Sain 2: Cymru o Gymunedau Cydlynol – yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 4/5/20

Darlith 3: Cymru sy'n Gyfrifol yn fyd-eang - yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 11/5/20

Darlith 4: Cymru Wydn - yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 18/5/20

Darlith 5: Cymru Iachach - yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 25/5/20

Darlith 6: Cymru Mwy Cyfartal - yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 1/6/20

Darlith 7: Diwylliant a Iaith Gymraeg Cymru. - yn cael ei ryddhau - wythnos yn cychwyn 8/6/20