Digwyddiadau Sgyrsio Byw

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiadau sgwrsio byw drwy mis Mawrth ac Ebrill.

Dyma gyfle i siarad ar-lein am amrywiaeth o bynciau megis astudio yn Aberystwyth, bywyd myfyriwr, llety a llawer mwy. Rydym yn croesawu pob math o gwestiynau – beth bynnag sydd ar dy feddwl sy’n ymwneud â dewis Prifysgol, cysyllta gyda ni.

Bydd y digwyddiadau sgwrsio byw yn cael eu cynnal bob ddydd Mercher rhwng 4-6yh ar y dyddiadau canlynol

  • 8 Ebrill
  • 15 Ebrill
  • 22 Ebrill
  • 29 Ebrill

Defnyddia’r cyfleuster sgwrsio byw a bydd yn ymddangos ar yr ochr dde (yn fyw ar yr amseroedd a’r dyddiadau uchod), i sgwrsio a gofyn am astudio a bywyd fel myfyriwr yn Aberystwyth. Os oes gennych gwestiynau am ein cyrsiau a’n cyfleusterau, bydd cydweithwyr o’n hadrannau academaidd ar gael i ateb rhain hefyd.

Eisiau gwybod mwy am Brifysgol Aberystwyth o gysur eich cartref eich hun? Ymunwch â’n Diwrnod Agored Ar-Lein ar y 5ed o Fai.