Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Mae ein diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn rhoi cyfle i chi i gwrdd â staff eich adran ac â’n myfyrwyr er mwyn i chi gael cyfle i ddysgu mwy am eich dewis adran a’r amgylchedd dysgu yno.

Tyrd i gerdded y campws, ymweld â llety'r Brifysgol, mynd â'r daith o amgylch y dre a chael gwir flas o'r bywyd myfyrwyr sydd gennym yma yn Aberystwyth.

Bydd dyddiadau ein cyfres o Ddyddiau Ymweld i Ymgeiswyr yng Ngwanwyn 2020 yn cael eu cyhoeddi’n fuan. Byddwn yn anfon gwahoddiad i gofrestru ar y digwyddiadau hyn i’r rhai sy’n dal cynigion.