Ffurflen Archebu

 

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

(Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 dim ond aelodau o'r un cartref sy'n gallu mynychu ar un adeg, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr bod y niferoedd yn cael eu cadw i'r lleiafswm)

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Rhoi'r Newyddion Diweddaraf i chi

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu â chi am y Teithiau o gwmpas y Campws, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data

  • Sylwch os gwelwch yn dda mai dim ond lle i 5 ymgeisydd sydd ar gael ar bob taith.
  • Gall hyd at 3 aelod o’r un cartref ddod gyda pob ymgeisydd. Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr bod y niferoedd yn cael eu cadw i'r lleiafswm.
  • O 24 Awst, bydd disgwyl i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb tra dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu gorchudd wyneb ond mae croeso i chi ddod a un eich hun.
  • Os nad oes modd i chi fynychu Taith Campws am unrhyw reswm, gofynwn i chi gysylltu a ni drwy ebostio teithiaucampws@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda gan ein bod yn cadw rhestr aros ar gyfer y sesiynnau.