Ffurflen Gofrestru

 

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

(Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 dim ond aelodau o'r un cartref neu swigen gefnogaeth sy'n gallu mynychu ar un adeg, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr bod y niferoedd yn cael eu cadw i'r lleiafswm)

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Rhoi'r Newyddion Diweddaraf i chi

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu â chi am y Teithiau o gwmpas y Campws, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data

  • Rydyn ni’n falch cael cyhoeddi bydd ein Teithiau Campws yn rhedeg tan ddiwedd mis Awst. Mae'r teithiau nawr ar agor i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais ar gyfer mynediad yn 2021 ac ar gyfer myfyrwyr sy'n edrych i wneud cais ar gyfer mynediad yn 2022.

  • Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 dim ond aelodau o'r un cartref neu swigen gefnogaeth sy'n gallu mynychu ar un adeg, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr bod y niferoedd yn cael eu cadw i'r lleiafswm.
  • Peidiwch â theithio os ydych chi neu unrhyw un sy'n dod gyda chi yn teimlo'n sâl neu'n arddangos symptomau. Prif symptomau COVID-19 yw:

    • Peswch parhaus newydd;
    • Tymheredd uchel;
    • Colli neu newid eich synnwyr arogli neu flas arferol (anosmia).