Ysgolion

Mae ein tîm Recriwtio Myfyrwyr yn darparu cyngor a chymorth am addysg uwch.

Mae’r tîm yn teithio drwy Brydain yn ymweld ag ysgolion, yn mynd i gynadleddau UCAS a digwyddiadau gyrfaoedd, a hefyd yn trefnu diwrnodau rhagflas ar y Campws.

Gall aelodau o’n tîm ymweld â’ch ysgol neu’ch coleg yn rhad ac am ddim i siarad â chi a’ch athrawon/cynghorwyr am bob agwedd ar wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch.

P’un a hoffech i ni ddod draw atoch chi, neu ei bod yn well gennych weld ein hadnoddau drosoch eich hun, mae ein tîm yma i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol a diduedd am addysg uwch.

Yma yn Aberystwyth rydym yn annog pobl i wneud eu dewisiadau ar sail gwybodaeth – edrychwch ar yr adran hon i weld sut y gallwn eich helpu chi i wneud eich penderfyniad.

 

Cyflwyniadau a SgyrsiauMae ein tîm yn cynnig ystod eang o gyflwyniadau a sgyrsiau am ymgeisio am addysg uwch ac am astudio ym myd addysg uwch. Cewch weld ein rhestr gynhwysfawr o gyflwyniadau a sgyrsiau yma.

Trefnu Digwyddiad
Mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar gael i ymweld â’ch ysgol neu’ch coleg chi; yn yr adran hon bydd eich athrawon a’ch cynghorwyr yn gallu cysylltu â ni i drefnu ymweliad.

Cwrdd â'r tîmCwrdd â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr – mae pob un o’n swyddogion yn gweithio ledled Prydain i ddarparu cyngor a chymorth i chi am addysg uwch, yn rhad ac am ddim. 

Diwrnodau Agored - Grwpiau Ysgolion
Os oes gennych grŵp yn eich ysgol sy’n meddwl am ddod i un o’n Diwrnodau Agored, gallwn helpu â chostau teithio eich grŵp.