Tîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad

Myfyrwyr mewn seminar; myfyrwyr yn gwenu; myfyrwyr yn eistedd mewn llinell

Mae ein Tîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad yn darparu cyngor a chymorth am addysg uwch.

Mae’r tîm yn teithio drwy Brydain yn ymweld ag ysgolion, yn mynd i gynadleddau UCAS a digwyddiadau gyrfaoedd, a hefyd yn trefnu diwrnodau rhagflas ar y Campws.

Gall aelodau o’n tîm ymweld â’ch ysgol neu’ch coleg yn rhad ac am ddim i siarad â chi a’ch athrawon/cynghorwyr am bob agwedd ar wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch.

P’un a hoffech i ni ddod draw atoch chi, neu ei bod yn well gennych weld ein hadnoddau drosoch eich hun, mae ein tîm yma i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol a diduedd am addysg uwch.

Yma yn Aberystwyth rydym yn annog pobl i wneud eu dewisiadau ar sail gwybodaeth – edrychwch ar yr adran hon i weld sut y gallwn eich helpu chi i wneud eich penderfyniad.

Darganfyddwch ein Ysgoloriaethau a’n Bwrsariaethau

Dysgwch am y cymorth a gynigwin i’r rhai sy’n Gadael Gofal, Gofalwyr Ifanc, a Myfyrwyr sydd wedi Dieithrio o’u Teulu 

Dilynwch ni:

Twitter