Amdanom Ni

Myfyrwyr yn eistedd tu allan yn yr haul; Adeilad Cledwyn

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo’n llwyr i flaenoriaethau’r Cyngor Cyllido a Llywodraeth Cymru a chael gwared ar unrhyw rwystrau (boed yn gorfforol, cymdeithasol, diwylliannol neu ariannol) i Addysg Uwch.

Mae gan Brifysgol Aberystwyth ymrwymiad hirsefydlog i ehangu mynediad i grwpiau o bobl sydd, yn draddodiadol, wedi'u tangynrychioli mewn Addysg Uwch.

Rydym yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr, er mwyn cynyddu mynediad i brifysgol, eu cyflawniad a chadw, ac yn ogystal rydym yn darparu cefnogaeth i’r rheiny sydd o gefndir ehangu mynediad, yn enwedig y rhai o gefndir gofal, sy'n ofalwyr ifanc, neu sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd.