Prifysgol Haf

Mae Prifysgol Haf 2020 Prifysgol Aberystwyth wedi'i chanslo oherwydd lledaeniad Covid-19. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra â achosir o ganlyniad i hyn. Am gyngor a gwybodaeth ar wneud cais i'r Brifysgol, dewis cwrs, ac awgrymiadau ac adnoddau eraill i'ch cefnogi yn ystod yr amser hwn, ewch i'n Hwb Adnoddau Ar-lein (Disgyblion Ôl-16, Athrawon a Rieni) . Diolch