Cwrdd â’r tîm

Cewch gwrdd ag aelodau ein Tîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad isod; mae ein swyddogion yn gweithio ledled Prydain ac Ewrop i ddarparu cyngor a chymorth i chi ar addysg uwch, yn rhad ac am ddim. Mae’r tîm yn mynd i gynadleddau UCAS a digwyddiadau gyrfaoedd, yn trefnu ymweliadau ag ysgolion a diwrnodau rhagflas, a gallant helpu ag unrhyw gyngor arall am addysg uwch.

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o’n tîm yn uniongyrchol.

 

Nia Eleri Gwyndaf  

Pennaeth Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad
E-bost: neg@aber.ac.uk 
Ffôn: 01970 622141

Kylie Evans 

Swyddog Ysgoloriaethau 
E-bost: kyh@aber.ac.uk 
Ffôn: 01970 622920

Teleri Lewis 

Rheolwr Ehangu Cyfranogiad
E-bost: tme@aber.ac.uk 
Ffôn: 01970 628786

Dewi Phillips 

Rheolwr Datblygu Partneriaethau 
E-bost: dep@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621735

Susan Stokes-Chapman

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 
E-bost: ses27@aber.ac.uk

Dafydd Morse

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 
E-bost: dfm@aber.ac.uk 
Ffôn: 01970 621958

Robin Lovatt 

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 
E-bost: rdl4@aber.ac.uk 

Laura Hill 

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (De Lloegr)
E-bost: lah52@aber.ac.uk 

Lily Wearden 

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (Gogledd Lloegr) 
E-bost: liw44@aber.ac.uk