Cwrdd â’r tîm

Cewch gwrdd ag aelodau ein tîm Recriwtio Myfyrwyr isod; mae ein swyddogion yn gweithio ledled Prydain ac Ewrop i ddarparu cyngor a chymorth i chi ar addysg uwch, yn rhad ac am ddim. Mae’r tîm yn mynd i gynadleddau UCAS a digwyddiadau gyrfaoedd, yn trefnu ymweliadau ag ysgolion a diwrnodau rhagflas, a gallant helpu ag unrhyw gyngor arall am addysg uwch.

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o’n tîm yn uniongyrchol.

 

Dewi Phillips 

Rheolwr Datblygu Partneriaethau 
E-bost: dep@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621735

Susan Stokes-Chapman

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 
E-bost: ses27@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621958

Cathy Piquemal

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
E-bost: crp@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622864

Dafydd Morse

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
E-bost: dfm@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 628461