Cwrdd â’r tîm

Cewch gwrdd ag aelodau ein tîm Cyswllt Ysgolion isod; mae ein swyddogion yn gweithio ledled Prydain ac Ewrop i ddarparu cyngor a chymorth i chi ar addysg uwch, yn rhad ac am ddim. Mae’r tîm yn mynd i gynadleddau UCAS a digwyddiadau gyrfaoedd, yn trefnu ymweliadau ag ysgolion a diwrnodau rhagflas, a gallant helpu ag unrhyw gyngor arall am addysg uwch.

Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o’n tîm yn uniongyrchol.

 

Teleri Lewis 

Swyddog Prosiectau Ysgolion a Cholegau 
E-bost: tme@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 628786

Harriet Greatrex

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau (De Orllewin Lloegr)
E-bost: hag17@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622065

Susan Stokes-Chapman

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau (Canolbarth Lloegr)
E-bost: ses27@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621958

Dewi Phillips 

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau
E-bost: dep@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621735

Cathy Piquemal

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau
E-bost: crp@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622864

Dafydd Morse

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau
E-bost: dfm@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 628461