Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2020

Ffair Wyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

I ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig eleni mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arddangosfa ryngweithiol eang. Fe amelir yr arddangosfa yn benodol at Blynyddoedd 5 -7.

Cynhelir yr arddangosfa ar brif Gampws y Brifysgol, yn y Gawell Chwaraeon ar 10, 11 a 12 o Fawrth. Mi fyddwn yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau gwyddonol cyffrous i’r disgyblion. Yn ystod y dydd fydd yna gyfle i gymryd rhan mewn cwis lle fydd yna gwobrau ar gael I’w ehnnill.

Thema ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth 2020 yw Ein Planed Amrywiol / Our Diverse Planet.

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim a gallwn helpu I gyllido costau teithio os bydd angen ( £100 fesul Ysgol, uchafswn). Os oes gennych ddiddordeb ebostiwch ni ar tme@aber.ac.uk

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn dychwelyd y ffurflen cofrestri I ni cyn hanner tymor

Am ragor o wybodaeth neu os oes gan unrhyw aelod o’r grŵp anabledd, anawsterau symud neu os oes angen gwneud unrhyw drefniadau arbennig ar eu cyfer, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar 01970 62 8786 neu e-bostiwch tme@aber.ac.uk.