Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2020

Ffair Wyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

I ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig eleni mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arddangosfa ryngweithiol eang. Fe anelir yr arddangosfa yn benodol at blynyddoedd 5 -7.

Cynhelir yr arddangosfa ar brif Gampws y Brifysgol, yn y Ganell Chwaraeon, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth ar 10, 11, 12 o Fawrth. Byddwn yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau gwyddonol cyffrous i’r disgyblion. Yn ystod y dydd fydd yna gyfle i gymryd rhan mewn cwis lle fydd yna wobrau ar gael i'w hennill.

Thema Wythnos Gwyddoniaeth 2020 yw Ein Planed Amrywiol / Our Diverse Planet.

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim a gallwn gyfrannu at gostau teithio os bydd angen ( uchafswn £100 fesul Ysgol). Os oes gennych ddiddordeb ebostiwch  tme@aber.ac.uk

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn dychwelyd y ffurflen gofrestru cyn hanner tymor

Am ragor o wybodaeth neu os oes gan unrhyw aelod o’r grŵp anabledd, anawsterau symud neu os oes angen gwneud unrhyw drefniadau arbennig ar eu cyfer, cysylltwch gyda ni ar 01970 62 8786 neu e-bostiwch tme@aber.ac.uk.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain | British Science Week