Cyflwyniadau a Sgyrsiau

Mae aelodau o’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar gael i ymweld â’ch ysgol neu’ch coleg yn rhad ac am ddim, i siarad â’r disgyblion, athrawon a chynghorwyr am bynciau sy’n ymwneud â’r brifysgol.

Cewch weld pynciau’r cyflwyniadau isod. Gallwn gynnig cyfuniad o bynciau neu o weithdai – rhowch wybod i ni beth yw eich gofynion penodol er mwyn i ni allu teilwra sesiwn ar eich cyfer chi.

Rydym yn cynnig y sgyrsiau a gweithdai canlynol:

Gwybodaeth a chyngor cyn gwneud cais

Teitl

Cynulleidfa

Math

Hyd

Pa Gwrs, Ble a Pham?

Blwyddyn 12

Cyflwyniad

30-60 munud

Y Broses UCAS: gwneud synnwyr o'r cyfan

Blwyddyn 12/13

Cyflwyniad

30-60 munud

Sut i wneud cais a sut i ysgrifennu Datganiad personol

Blwyddyn 12/13

Cyflwyniad

30-60 munud

Confensiynau Addysg Uwch a Diwrnodau Agored

Blwyddyn 12/13

Cyflwyniad

30-60 munud

Datganiad personol

Blwyddyn 12/13

Cyflwyniad a Gweithdy

30-60 munud

Cyflwyniad i Addysg Uwch

Blwyddyn 11/12

Cyflwyniad

30-60 munud

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Blwyddyn 12/13

Cyflwyniad

30-60 munud

Gwybodaeth a chyngor ar ôl gwneud cais

Sgwrs

Cynulleidfa

Math

Hyd

Diwrnod canlyniadau a chlirio

Blwyddyn 13

Cyflwyniad

30-60 munud

Cyfweliadau Ffug

Blwyddyn 11/12/13

Cyfweliad personol

15-30 munud

Cyllid Myfyrwyr

Blwyddyn 13

Cyflwyniad

45 munud - 1a 30 munud

Cyfweliadau: Awgrymiadau a Thechnegau

Blwyddyn 13

Cyflwyniad

30-60 munud

Bywyd Myfyrwyr

Blwyddyn 13

Cyflwyniad a Gweithdy

30-60 munud

Sgiliau Astudio

Blwyddyn 13

Cyflwyniad

30-60 munud

Rheoli Arian

Blwyddyn 13

Cyflwyniad a Gweithdy

30-60 munud

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyflwyniad i’r ddarpariaeth a’r manteision o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ym Mhrifysol Aberystwyth. 

Diwrnodau gyrfaol / Nosweithiau Rhieni

Mae'r Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yn mynychu nifer fawr o ffeiriau a nosweithiau rhieni ar draws y Deyrnas Unedig ar hyd y flwyddyn.

Os yw eich ysgol neu’ch coleg chi yn trefnu digwyddiad addysg uwch ac eisiau i Brifysgol Aberystwyth fynychu, anfonwch e bost atom