Grŵp Gweithredol y Brifysgol

Er mwyn dilyn y protocol cywir, trefnir galwadau ffôn a chyfarfodydd yn ôl disgresiwn cynorthwywyr personol y Weithrediaeth, ac felly, o bryd i’w gilydd, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adrannau priodol a all fod yn fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag aelod o’r Weithrediaeth.

I gael gwybod mwy am gynorthwywyr personol y Weithrediaeth cliciwch yma

Elizabeth Treasure

01970 622010

CP:

Chris Thomas
01970 622008

CP:

Tim Woods

01970 622011

CP:

Anwen Jones

Qiang Shen

01970 621825

Neil Glasser

01970 622785

Stephen Forster

01970 622008

CP:

Rhodri Llwyd Morgan

01970 622010

CP:

Nicholas Rogers

01970 621714