Ceisiadau am Ystafelloedd

Mae tair prif ystafell y mae Swyddfa’r Is-Ganghellor yn eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol sydd ar gael i’w defnyddio gan adrannau eraill. Isod cewch ychydig o wybodaeth gyffredinol am yr ystafelloedd a sut y gallwch weld a ydynt ar gael ai peidio:

Sylwer: os bydd gennych unrhyw ymholiadau technegol neu broblemau â’r offer TG yn yr ystafelloedd, rydym yn annog y staff i gysylltu â’r Gwasanaethau Gwybodaeth am gyngor technegol a chymorth. Os oes angen offer ar gyfer y sesiwn rydych yn ei harchebu, cyfrifoldeb yr adran sy’n archebu’r ystafell yw trefnu bod yr offer wedi’u harchebu a’u gosod yn barod ymlaen llaw

 

Ystafell  Gwybodaeth Sut i archebu:
Ystafell Gyfarfod y Weithrediaeth

Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd mawr

Golygfeydd dros Fae Ceredigion

Sgrin deledu ar gyfer Cymhorthion Gweledol

Lle i: 25 (neu 60 Dull Theatr)

Parcio’n agos

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais i archebu’r ystafell, anfonwch ebost i: dyddiadur@aber.ac.uk

Neu fel arall cysylltwch â Swyddfa’r Is-Ganghellor ar y ffôn: 
01970 622002
F16 CDSAP

Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach

Adnoddau Fideogynadledda / Galwadau Cynadledda

Lle i: 15 (neu 20 Dull Theatr)

Parcio’n agos

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais i archebu’r ystafell, anfonwch ebost i: dyddiadur@aber.ac.uk

Neu fel arall cysylltwch â Swyddfa’r Is-Ganghellor ar y ffôn: 
01970 622002
Cefn y Gromen

Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach, anffurfiol nad ydynt yn gyfrinachol

Lle i 10–15
Ffurflen Hunanarchebu ar y drws wrth ymyl y gromen wrth fynedfa’r Ganolfan Ddelweddu