Archebu Ystafelloedd

Noder: Nid yw F16 ar gael 4 Ebrill - 3 Mai ar gyfer gwaith adeiladu.

Ystafell yr hoffech ei llogi:

Offer yr Ystafell Gyfarfod

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llogi’r ystafell am amser ychwanegol cyn y cyfarfod os bydd angen gwirio unrhyw offer.

Ystafell Gyfarfod y Weithrediaeth: Cyfrifiadur; Skype for Business.

F16: Cyfrifiadur; Skype for Business.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion TG cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar is@aber.ac.uk neu 2400

I archebu lluniaeth cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau ar conferences@aber.ac.uk neu 1960

Noder y gwnawn ein gorau i fodloni eich cais, ond mae’n bosibl y bydd achlysuron lle bydd angen i ni hawlio’r ystafell yn ôl.