Prof Elizabeth T. Treasure

Prof Elizabeth T. Treasure

Is-Ganghellor

Manylion Cyswllt

Proffil

Penodwyd yr Athro Elizabeth Treasure yn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill 2017. Cyn hynny bu'n Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd lle'r oedd yn gyfrifol am brosiectau strategol gan gynnwys y rhaglen gyfalaf, denu myfyrwyr, staffio, a chydraddoldeb ac amrywioldeb. Graddiodd o Brifysgol Birmingham, gan ennill BDS a PhD, ac aeth ymlaen i weithio mewn sawl swydd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ar ôl hynny parhaodd â'i gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Otago yn Seland Newydd cyn symud i Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd. Yn rhinwedd ei swydd fel Athro Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, bu'n ymchwilio i effeithiolrwydd clinigol ac epidemioleg ddeintyddol. Mae'n aelod annibynnol ar Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, ac yn aelod o fwrdd cyfryngau a phwyllgor cyllid UCAS.