Mrs Lucy Hodson

Mrs Lucy Hodson

Director of Planning

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Lucy ag Aberystwyth ym mis Tachwedd 2012. Bu'n gweithio cyn hynny yng Ngholeg Imperial, Prifysgol Rhydychen ac ym Mhrifysgol De Montfort. Mae Lucy'n Gadeirydd ar grp ledled y DU, Cymdeithas Cynllunwyr Strategol Addysg Uwch; ac mae hefyd yn cadeirio Grp Rhanddeiliaid Cymru i'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Lucy yn aelod o Grp Gweithredol y Brifysgol, ac yn gyfrifol am roi gwybod i'r Grp hwnnw am ddatblygiadau sy'n effeithio ar weithgareddau blaengynllunio'r Brifysgol, cynllunio sefyllfaoedd, a darparu gwybodaeth rheoli'n gyson er mwyn hwyluso gwneud penderfyniadau'n dda. Hi sy'n arwain cylch cynllunio'r Brifysgol, a hi hefyd yw'r cyswllt allweddol ar gyfer niferoedd myfyrwyr ac ymholiadau cynllunio â CCAUC, ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod y wybodaeth rheoli a gydlynir drwy'r adran Cynllunio, Llywodraethu a Gwybodaeth Busnes yn berthnasol, yn gywir ac yn gyflawn.