Mrs Rhiannon Elspeth Davies

Mrs Rhiannon Elspeth Davies

Derbynnydd

Manylion Cyswllt

Proffil

Cyfrifoldebau

Gan weithio rhwng 9 a 3, yn ystod y tymor yn unig, Rhiannon yw'r man cyswllt cyntaf yn y dderbynfa yn Swyddfa'r Is-Ganghellor (ffôn, e-bost, wyneb yn wyneb), a hi sy'n croesawu ymwelwyr i Swyddfa'r Is-Ganghellor ac yn ymdrin a'u hymholiadau. Mae Rhiannon yn cynorthwyo i drefnu cyfarfodydd, gan gynnwys trefnu lleoliadau, teithio a chroesawu, yn rhoi cymorth clerigol i'r Tîm Gweithredol ac i Swyddfa'r Is-Ganghellor, ac hefyd yn cynorthwyo a chefnogi'r gwaith o reoli digwyddiadau a arweinir gan Swyddfa'r Is-Ganghellor (e.e. Graddio, Ciniawau, Derbyniadau, Seremonïau Gwobrwyo a.y.b).

Bywgraffiad

Cyn hynny roedd Rhiannon wedi bod yn gweithio mewn gweinyddiaeth gyda Chanolfan Gynghori, ym Mhrifysgol Caerdydd a Chofrestrfa Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd, yn ogystal â gweithio i fusn