Ms Rebecca Davies

Ms Rebecca Davies

Dirprwy Is-Ganghellor, Prif Swyddog Gweithredu

Manylion Cyswllt

Proffil

Os gwelwch yn dda cysylltwch â Charles Lloyd Harvey:

Ffon: 01970 622008
E-bost: chl25@aber.ac.uk

Bywgraffiad

Cyn iddi ddychwelyd i Aberystwyth roedd gyrfa Rebecca wedi cynnwys swyddi mewn gwybodaeth llywodraeth, gwasanaethau cwsmeriaid, rheolaeth ymchwil a gwybodaeth. Mae hi’n frwdfrydig yngl¿¿¿¿¿¿¿¿n â llyfrgelloedd a defnyddio technoleg i esmwythau bywyd ac i ddarparu gwasanaethau gwych.
Mae Rebecca Davies yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Brif Swyddog Gweithredu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Graddiodd Rebecca ym Mhrifysgol Aberystwyth lle bu hi’n astudio Llyfrgellyddiaeth ac Addysg, a lle’r enillodd Dystysgrif Mewn Addysg i Raddedigion. Bron i ugain mlynedd yn ddiweddarach dychwelodd i Aberystwyth yn Gyfarwyddwraig Gwasanaethau Gwybodaeth, ac fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor yn 2011. Cyn y penodiad hwn hi oedd Pennaeth Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau Cyhoeddus y Cynulliad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002). Roedd ei gyrfa gynnar wedi canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth iechyd ac ymchwil ac roedd yn cynnwys gweithio mewn uned hybu iechyd, bod yn Llyfrgellydd Nyrsio yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, bod yn ymchwilydd yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn Llyfrgellydd Gwyddoniaeth Iechyd ar gyfer yr Ysgol Gwyddoniaeth Iechyd, Prifysgol Cymru, Abertawe.