Dr Rhodri Morgan

Dr Rhodri Morgan

Dirprwy Is-Ganghellor - Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Manylion Cyswllt

Proffil

Manylion Cyswllt

Os gwelwch yn dda cysylltwch â Nerys Hywel:

Ffon: 01970 62010
E-bost: naj@aber.ac.uk

Bywgraffiad

Magwyd Rhodri yng ngodre Ceredigion ac addysgwyd yn ysgol gynradd Beulah, Ysgol Uwchradd Aberteifi a Chlwb Ffermwyr Ifainc Bryngwyn.

Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth cyn cwblhau Gradd Meistr a Doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi gweithio i BBC Cymru, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Sir Ceredigion cyn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2013 fel Dirprwy Is-Ganghellor y Gymraeg, Diwylliant a Chysylltiadau Allanol.

Mae’n Is-Lywydd y Mudiad Meithrin, y prif-ddarparwr yn y sector gwirfoddol o ofal ac addysg blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg y Prif Weinidog ac fe gadeiriodd Gr¿¿¿¿¿¿¿¿p Gorchwyl a gyhoeddodd Gynllun Gwaith ‘Cynyddu Nifer y Cymunedau Cymraeg’ yn Rhagfyr 2013. Bu’n aelod hefyd o’r Gr¿¿¿¿¿¿¿¿p a gyflwynodd adroddiad ar y Gymraeg a Datblygiad