Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr a staff yn dewis elusen ar gyfer Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor.

Nod Elusen Flynyddol yr Is-Ganghellor yw codi cymaint o arian â phosib ar gyfer achos da, a rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei gyfer.

Ers ei lansiad yn 2012, mae pedair elusen wedi elwa: Ffagl Gobaith, Ambiwlans Awyr Cymru, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Bad Achub a Mind Aberystwyth.

Yr Elusen Flynyddol yr Is-Ganghellor 2018-19 yw Ambiwlans Awyr Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am Ambiwlans Awyr Cymru, ewch i’w gwefan: http://www.walesairambulance.com/cym/