Elusen y Flwyddyn y Brifysgol

Cais am enwebiadau ar gyfer Elusen y Flwyddyn y Brifysgol

Mae’r Is-Ganghellor yn gwahodd enwebiadau gan fyfyrwyr a staff ar gyfer Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2019-20.

Nod Elusen y Flwyddyn y Brifysgol yw codi cymaint o arian â phosib ar gyfer achos da, a rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei gyfer.

Nawr yn ei seithfed flwyddyn, mae pedair elusen wedi elwa: Ffagl Gobaith, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Bad Achub, Mind Aberystwyth a Ambiwlans Awyr Cymru.

I enwebu eich hoff elusen ar gyfer Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2019-20, dilynwch y ddolen hon a llenwch y ffurflen.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 3 Mai.