Datganiad Covid-19

Datganiad Covid-19

Y mae Prifysgol Aberystwyth yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Fydd diogelwch ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?:

  • Rydym ar hyn o bryd yn derbyn archebion  gwyliau “aros yn lleol” ar gyfer Haf 2021. Mae hyn gyfyngedig yn Fferm Penglais i aelwydydd a swigod cefnogaeth .Ni allwn dderbyn archebion ar gyfer aelwydydd estynedig na grwpiau mawr ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/visitors/summer-breaks/#fferm-penglais-apartments.
  • Mae argaeledd ein llety Byncws yn gyfyngedig oherwydd rheolau covid-19 ac mae blaenoriaeth i weithwyr allweddol a gwaith hanfodol yn y Brifysgol. Rydym yn croesawu eich ffurflen archebu ond ni allwn warantu y byddwn yn medru cynnig lle i chi. Am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/visitors/bunkhouse/.
  • Ni allwn gynnal digwyddiadau na chynadleddau nes fydd Y Llywodraeth Genedlaethol yn cyhoeddi lefel 1. Rydym yn parhau i gymryd ymholiadau tra ein bod gweithio tuag at gynnal digwyddiadau digoel rhag covid yn y dyfodol

Ar gyfer cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru, ewch at https://llyw.cymru/coronafeirws

Mae’r Swyddfa Gynadleddau yn parhau i weithio o adref ac yn gweithio yn galed i gadw fewn cysylltiad a’n cwsmeiriaid. Os dymunwch gysylltu a ni gellir gwneud hynny ar conferences@aber.ac.uk. Gobeithiwn eich gweld yn fuan.