Graddio

Ydych chi’n dod i Aberystwyth eleni i ddathlu eich llwyddiant graddio eich hun, neu aelod o’r teulu neu ffrind?

Pam na ddewch chi i aros gyda ni ar y campws yn un o’n neuaddau a mwynhau popeth sydd gan y brifysgol i’w gynnig? Gallwch hyd yn oed ddod am wyliau byr a darganfod arfordir gwych Ceredigion, mynyddoedd y Cambrian a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Gallwch ddewis rhwng ystafell sengl safonol mewn fflat wedi ei rannu yng Nghwrt Mawr am ddim ond £36 y pen y noson, neu pam na wnewch chi ddewis cael defnydd personol o un o’r fflatiau hunan-arlwyo o’r radd flaenaf ar Fferm Penglais – 6 neu 8 ystafell wely ar gael am 3, 4 neu 7 noson.

Ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais

Fflatiau gyda ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais – ar gael am isafswm o 3 noson

Mae pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite gyda chegin gyfforddus sydd â’r holl ddeunydd sydd ei angen arnoch gan gynnwys llestri, deunyddiau coginio, meicrodon a pheiriant golchi llestri.

Mae gan yr ystafelloedd wely dwbwl, digon o lefydd storio a chawod fawr ac mae dillad gwely a thywel yn cael eu darparu.

Mae’r fflatiau yma dros 3 llawr; nodwch os gwelwch yn dda nad oes lifft, felly nodwch yn glir os ydych chi angen fflat llawr gwaelod.

 

I gael rhagor o fanylion am y seremonïau graddio cliciwch ar – Seremonïau Graddio.

 

I archebu fflat gyda 6 neu 8 ystafell en-suite, ewch i’n siop ar-lein gan ddefnyddio’r linc isod

Siop Ar-lein

Neu cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau am fwy o wybodaeth ar (01970 621960) neu ar e-bost.

Mae prisiau am fflatiau 6 person ac 8 person yn y tabl isod. Mae’n ofynol archebu y llety am isafswm o 3 noson.

Fferm Penglais 

3 Noson

4 Noson

5 Noson

6 Noson

7 Noson

6 person

 £540

 £720

£900

£1080

 £1008

8 person

 £720

 £960

£1,200

£1,440

 £1,344

Cyf person y noson

£30

£30

£30

£30

£24

Cwrt Mawr

Ystafelloedd sengl safonol mewn fflat wedi ei rannu yn Neuadd Cwrt Mawr – ar gael am 1 noson neu fwy

Mae’r llety yma ar gael am £36 y pen y noson a gallwch ei archbu ar gyfer 1 noson neu fwy. Mae pob fflat yn cynnwys ystafell molchi a chegin gyda’r holl ddeunudd sydd ei angen, yn cynnwys llestri, deunuddiau coginio a meicro don. Mae pob gwely yn wely sengl, ac rydym yn darparu dillad gwely a thywelion.

Mae’r llety yma yn lety hunan arlwyo.

 

I gael rhagor o fanylion am y seremonïau graddio cliciwch ar – Seremonïau Graddio.

 

I archebu llety Sengl Safonol, ewch i’n siop ar-lein gan ddefnyddio’r linc isod

Siop Ar-lein

 

Neu cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau am fwy o wybodaeth ar (01970 621960) neu ar e-bost conferences@aber.ac.uk