Gwyliau Haf 2018

Ydych chi’n trefnu gwyliau yng Ngheredigion yr haf hwn?

  • Yn swatio rhwng dau barc cenedlaethol – Eryri i’r Gogledd ac Arfordir Penfro i’r De
  • Morlin arbennig a llwybr arfordirol ar hyd Bae Ceredigion, ardal gadwraeth forol arbennig
  • Mynyddoedd y Cambria gyda llwybrau dramatig i gerdded a beicio mynydd
  • Cartref i Farcutiaid Coch a phrosiect Gweilch y Dyfi
  • Yn llawn hanes a diwylliant Cymreig
  • Cartref i brifddinas diwylliant Cymru, Aberystwyth – man geni addysg uwch yng Nghymru, cartref hefyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Celfyddydau

Llety Gwyliau

 

Mae’r llety hunanarlwyo newydd sbon hwn wedi’i rannu’n fflatiau o chwech i wyth ystafell wely.

Wedi’i adeiladu ar safle fferm flaenorol, gyda golygfeydd arbennig dros dref Aberystwyth a Bae Ceredigion, mae Fferm Penglais yn cynnig y diweddaraf o ran llety myfyriwr en-suite o ansawdd.

Mae’r preswylfeydd wedi’u lleoli funudau ar droed o’r prif gampws gyda bwytai sydd wedi ennill gwobrau, y Ganolfan Chwaraeon sy’n cynnwys pwll nofio 20m a Chanolfan y Celfyddydau.

Mae pob fflat yn cynnwys chwech neu wyth o ystafelloedd gwely en-suite gyda chegin â’r holl gyfarpar, cyllyll a ffyrc, offer coginio, microdon a pheiriant golchi llestri, yn ogystal â lolfa gyda chadeiriau meddal, bwrdd coffi a theledu.

Llety Gwyliau 1

Mae gan yr holl ystafelloedd gwely ddillad gwely a thyweli, gwely dwbl maint llawn, lle i storio dillad a chawod fawr.

Mae’r llety hwn dros 3 llawr, noder nad oes lifft felly gofynnwch am lety ar y llawr gwaelod os bydd angen.

Archebwch le mewn Fflat En-suite i 6 o bobl nawr drwy conferences@aber.ac.uk

Archebwch le mewn Fflat En-suite i 8 o bobl nawr drwy conferences@aber.ac.uk

Neu cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau i gael rhagor o wybodaeth ar (01970) 621960

Prisiau

Mae prisiau am  fflatiau 6 person ac 8 person yn y tabl isod. Mae’n ofynol archebu y llety am isafswm o 3 noson.

 

Fferm Penglais     3 Noson 4 Noson 7 Noson
6 person  £496.80  £662.40  £927.36
Y person y noson
 £27.60  £27.60  £22.08
8 person  £604.80  £806.40  £1,128.96
 Y person y noson  £25.20  £25.20  £20.16