Cymuned

Rydym yn darparu rhaglen o gyrsiau di-gymwyster yng Ngheredigion a Powys, yn enwedig mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf. 

Nod y rhaglen yma yw i ddarparu cyfleoedd dilyniant at cyflogaeth ac i ehangu mynediad ar gyfer addysg bellach ac uwch, gan gynwys dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym yn croesawi  awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau sy'n hyby ein nodau ac amcanion, o grwpiau ymdeithasol a sefydliadau seiliedig yn y gymuned. Gall grwpiau cymdeithasol cynwys grwp o bobol yn byw mewn ardal lleol peopdol, neu grwpiau o bobl sy'n rhannu nodweddion penodol fel rhyw, oedran, swyddi, grwpiau ethnig, crefyddol neu diwylliannol.

 

 Cysylltwch a ni am ragor o wybodaeth ar weithdai neu digwyddiadau penodol, neu dilynwch ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf