Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Gynhelir digwyddiad 2017 ar 8fed Mawrth yn yr Hen Goleg (tra bod ein cydweithwyr, Fforwm Gymuned Penparcau, yn datblygu ei adeilad). Fwy o wybodaeth i’w ganlyn.

Rydym wedi cynnal ein digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod am nifer o flynyddoed. Ym mis Mawrth rydym yn croesawi menywod o bob oedran at ein digwyddiad yn y gymuned.

Mae'r diwrnod yn cynnwys diwrnod llawn o sesiynnau blasu, gwybodaeth a chyngor i fenywod.

Bydd rhai o’r sesiynau blasu fydd ar gael yn cynnwys:

  • Celf
  • Gwyddoniaeth i bawb
  • Taith yr Hen Goleg

Mae digwyddiadau’r diwrnod AM DDIM ac mi ddarperir cinio i’r rhai sydd wedi cofrestru am y diwrnod. Mae meithrinfa ar gael ond rhaid archebu lle(fydd) yno o flaen llaw.

Bydd Cludiant ar gael o Dregaron / Pontrhydfendigaid / Ystrad Meurig / Trawscoed i'r rhai sydd wedi cofrestru o flaen llaw.

Hefyd fe gynhelir cyfres o ddigwyddiadau lledled y Brifysgol yn ystod yr wythnos cyn, a'r wythnos sy'n dilyn Diwrnod Rhyngwladol y Menowod. Cliciwch yma neu dilynwch y ddolen i wybod mwy: https://www.aber.ac.uk/cy/equality/womens-day-event/ 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.