Myfyrwyr sy’n Gadael Gofal, Gofalwyr Ifanc a Myfyrwyr Ddigefnogaeth Arall

I’R RHAI SYDD YN, GWEITHIO GYDA NEU SYDD YN CEFNOGI UNIGOLYN SYDD YN UN O’R UCHOD, MAE YNA BWYNT CYSWLLT PENODOL O FEWN BRIFYSGOL ABERYSTWYTH.

  • Prosiectau cyn-fynediad a chymorth, chweched ddosbarth a cholegau: cysylltwch ag Debra Croft dec@aber.ac.uk (01970 621890 neu gyrrwch neges destun i 07968 77 55 23).
  • Os ydych yn ceisio neu’n meddwl am roi cais i mewn i Brifysgol Aberystwyth ach angen cymorth, unai i wneud cais, yn ystod diwrnodau agored neu ar ddiwrnod ymweld â’r adran, cysylltwch un ai Debra Croft (Ehangu Cyfranogiad) neu Doug Kerr (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr). Bydden yn hapus i siarad efo chi ac/neu gwrdd â chi i ddangos chi o gwmpas y nifer o wahanol gyfleusterau sydd gan y Brifysgol i gynnig. I gysylltu â Doug, e-bostiwch dok@aber.ac.uk neu rhowch alwad i 01970 621529 / 621761

Am fanylion am gymorth ariannol – gweler y llyfryn bwrsariaethau ac ysgoloriaethau – tudalennau 22-23.

Llyfryn Cymorth Ariannol a Gwobrau Prifysgol Aberystwyth