Ysgolion a Cholegau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion cyndradd, uwchradd a colegau AB i ddatblygu potensial academaidd plant a phobol ifanc, i gyfarwyddo'r nhw a'r cyfleoedd a chynigir gan Addysg Uwch, ac i godi dyheadau plant a phobl ifanc. Rydym yn anelu i weithio gyda ysgolion mewn ardaloedd sydd a mynediad isel i Addysg Uwch neu gyda canran uchel o ddisgyblion a fyddai'r cyntaf o'u teuluoedd i fynd i'r brifysgol. 

Cynradd

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am drefnu gweithdai penodol, cyflwyniadau, diwrnodau Diwydiant a Gyrfaoedd, ymweliadau â'ch Ysgol / Coleg.
 

Uwchradd Iau

Cysylltwch a ni am ragor o wybodaeth am drefnu ymweliadau penodol, cyflwyniadau, diwrnodau Diwydiant a Gyrfa, ymweliadau â'ch Ysgol / Coleg.

Uwchradd Hyn

Cysylltwch a ni ami gael ragor o wybodaeth am drefnu gweithdai penodol, cyflwyniadau, diwrnodau Diwydiant a Gyrfaeodd, ac ymweliadau â'ch Ysgol / Coleg.
 

Y Chweched / Colegau AB

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am drefnu gweithdai penodol, cyflwyniadau, diwrnodau Diwydiant a Gyrfaoedd, a ymweliadau â'ch Ysgol / Coleg.