Lleoliadau Ymchwil Nuffield

Mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad yn cynnig lle yn ystod yr haf i fyfyrwyr gwyddoniaeth sydd wedi gosod cais am Lleoliad Nuffield.  Yn y gorffennol, cynigiwyd lleoliadau yn y Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), a'r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

Mae Sefydliad Nuffield yn cynnig lleopladau i fyfyrwyr blwyddyn 12. Mae’r cynllun yn cynorthwyo myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiectau gwyddonol mewn prifysgolion, diwydiannau neu sefydliadau ymchwil yn ystod gwyliau’r haf.

Mae'r sefydliadau ym Mhrifysgol Aberystwyth fel arfer yn cymryd lle yr un pryd a'n cwrs Prifysgol Haf ac mae cynnig llety ayyb. i'r myfyrwyr dros cyfnod y sefydliad. Mae hefyd cyfle i'r myfyrwyr i gymryd rhan yn rhaglen cymdeithasol y Brifysgol Haf.

Dylai ceisiadau gael ei wneud trwy eich ysgol neu goleg a’r wefan Nuffield, lle y bydd prosiect yn cael ei gydweddu a’ch cais.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.