Archwilio Pynciau

Rhaglen breswyl i unigolion blwyddyn 10 yw Archwilio Pynciau a bydd yn rhedeg yn ystod gwyliau’r Pasg 2017.

 

 

 

 

Pryd/Ble?

Yn ystod y gwyliau (byddwn yn eich cludo o’ch ysgol (neu ar y ffordd). 

 

Beth?

Cynllun am ddim yw hyn a fydd yn cynnig sesiynau a’r nifer o wahanol bynciau a fydd yn arddangos beth allwch astudio o lefel 3 ymlaen. Bydd llety, bwyd a’r defnydd priodol yn cael ei gynnwys yn ogystal â rhaglen chwaraeon a chymdeithasol, a chymorth bugeiliol.

Pam?

I helpu unigolion neud penderfyniadau pendant a chlir ynglŷn â’ch dyfodol CHI drwy gynnig blas ar bynciau a’r ôl lefel TGAU. Bydd ambell bwnc yn gyfarwydd i chi ac eraill yn bwnc newydd. Cyfle i arbrofi ychydig a’r bywyd Brifysgol.

 

Pwy?

Disgyblion blwyddyn 10 sydd yn mynychu ein hysgolion bartneriaeth yng Ngheredigion, Powys, Gwynedd, Carmarthenshire.

Os hoffwch sgwrs ynglŷn â’r prosiect neu ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.