Wythnos Gwyddoniaeth Prydain

Beth?

Bob blwyddyn ym mis Mawrth mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yn cynnal arddangosfa gwyddoniaeth ymarferol am ddim i nodi Wythnos Gwyddoniaeth Prydain. Nod yr arddangosfa yw i:

  • cynnig profiad ymarferol o wyddoniaeth i ategu ac ehangu ar faes llafur gwyddoniaeth ysgolion
  • darparu gweithgareddau gwyddonol ar gyfer disgyblion ysgol Blwyddyn 5 - 7
  • bod ar gael i cyn gymaint o ysgolion uwchradd yng Ngheredigion a phosib
  • darparu amrywiaeth o weithgareddau i adlewyrchu gwahanol ddisgyblaethau gwyddonol

Thema ffair 2019 ydi "Teithiau".

Bu themau blaenorol yn cynwys: "Anturio a Darganfod", "Mae Newid yn Gyson", "Mae pawb yn Wyddonydd", "Gwyddoniaeth Prydain", "Archwilio'r Dyfodol", "Dyfeisio a Darganfod" a "Byd yn Symud"

Pryd?

Bu arddangosfa 2019 yn rhedeg dros ddydd Mawrth y 12fed, Mercher y 13eg a dydd Iau'r 14eg.

Ble?

Yn y Gawell Chwaraeon, ar Brif Campws y Brifysgol.

Newyddion Ffair 2018

Fel rhan o'r adborth bob blwyddyn rydym yn gofyn i ymwelwyr i'r ffair i bleidleisio dros eu hoff stondinau. Ennillwyr 2018 oedd:

  • Clwb Roboteg Aberystwyth(Cyntaf)
  • Daearyddiaeth - Afon Fach (Ail)
  • Ffiseg - VR ar y blaned Mawrth (Trydydd)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.