Wythnos Gwyddoniaeth Prydain

Beth?

Bob blwyddyn ym mis Mawrth mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yn cynnal arddangosfa gwyddoniaeth ymarferol am ddim i nodi Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Nod yr arddangosfa yw

  • cynnig profiad ymarferol o wyddoniaeth i ategu ac ehangu ar faes llafur gwyddoniaeth ysgolion
  • darparu gweithgareddau gwyddonol i ysgogi a diddori disgyblion ysgol Blwyddyn 5 - 7
  • bod ar gael i cyn gymaint o ysgolion uwchradd yng Ngheredigion ag y bo modd
  • darparu amrywiaeth o weithgareddau i adlewyrchu gwahanol ddisgyblaethau gwyddonol

Thema ffair 2018 ydi "Anturio a Darganfod".

Bu themau blaenorol yn cynwys: "Mae Newid yn Gyson", "Mae pawb yn Wyddonydd", "Gwyddoniaeth Prydain", "Archwilio'r Dyfodol", "Dyfeisio a Darganfod" a "Byd yn Symud"

Pryd?

Bu arddangosfa 2018 yn rhedeg dros ddydd Mawrth y 13eg, Mercher y 14eg a ddydd Iau'r 15fed.

Ble?

Yn y Gawell Chwaraeon, ar Brif Campws y Brifysgol.

Newyddion Ffair 2017

Fel rhan o'r adborth bob blwyddyn rydym yn gofyn i ymwelwyr i'r ffair i bleidleisio dros eu hoff stondinau. Ennillwyr 2017 oedd:

  • Bywyd Dyfrol IBERS (Cyntaf)
  • Crwydwr ExoMars 2020 (Ail)
  • RSC 'Swigen Enfawr' (Trydydd)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.