Cymorth i Fyfyrwyr

Rydym yn darparu cymorth i fyfyrwyr, i gynyddu mynediad, cyflawniad a dargadwad, i'r rhai sydd o gefndir ehangu mynediad,
yn enwedig y rhai o ofal, sy'n ofalwyr ifanc, neu sydd wedi cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd, neu o'n prosiectau ehangu mynediad.


Myfyrwyr sy’n Gadael Gofal, Gofalwyr Ifanc ac Arall

 

Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd cyflogaeth i fyfyrwyr israddedig drwy GwaithAber.

Cyflogaeth i Fyfyrwyr

 

Mae Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr yn darparu mentora ar gyfer myfyrwyr – yn benodol, mentora gan gymheiriaid sydd ar gael ar gyfer israddedigion y flwyddyn gyntaf sydd o gefndir ehangu mynediad.

Cynllun Mentora Ffordd Hyn