Forthcoming Exhibitions

Bydd Orielau’r Ysgol Gelf ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol. Yn y cyfamser, byddwn yn eu defnyddio fel mannau dysgu diogel pan fydd dysgu wyneb yn wyneb yn ailgychwyn.

The School of Art Galleries will be closed to the public until further notice. For the time being we will be using them as safe spaces for teaching as soon as face-to-face teaching resumes.

 

More information to follow soon.