Now Showing

Bydd Orielau’r Ysgol Gelf ar gau i’r cyhoedd tan ddiwedd mis Ionawr 2021. Yn y cyfamser byddwn yn eu defnyddio’n ofodau diogel ar gyfer dysgu. Os bydd popeth yn gweithio’n iawn byddant yn ailagor ddiwedd mis Ionawr gyda chyfres o arddangosfeydd PhD cyffrous a Sioe Raddio ac Arddangosfa Uwchraddedigion 2021. Forthcoming Exhibitions

The School of Art Galleries will be closed to the public until late January 2021. For the time being we will be using them as safe spaces for teaching. All being well they will re-open at the end of January with a series of exciting PhD exhibitions and the 2021 Degree Show and Postgraduate Exhibition in May.                 Forthcoming Exhibitions

Now online! 

Aberystwyth University School of Art Graduate and Postgraduate Exhibition 2020

Please click on the link: https://www.aberunidegreeshow.com