Research Seminars in Welsh

A series of Welsh medium multidisciplinary research seminars held at 17.00 on Mondays once a month. Everyone is welcome to attend.

Welsh Medium Research Seminars 2015/16

5 October 2015 (Senior Common Room, Pantycelyn)

17.00 - 'Newid Ymddygiad Ieithyddol: Cyflwyniad i ymchwil doethurol ar newid ymddygiad a chynllunio iaith, gyda ffocws ar ymddygiad ieithyddol pobl ifanc' by Osian Elias, Department of Geography and Environmental Sciences, Aberystwyth University.

 

2 November 2015 (Senior Common Room, Pantycelyn)

17.00 - ' Llinell Gymorth y Beirdd: Cerddi i seintiau yn y bymthegfed ganrif' by Eurig Salisbury, Department of Welsh, Aberystwyth University.

 

Welsh Medium Research Seminars 2014/15

World of Knowledge Series

10 December 2014 (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Teaching Room, IBERS)

13.00 - 'Mae delfrydau'n darfod : Iwan Llwyd ac olion 1979' by Manon Wynn Davies, Welsh Department, Aberystwyth University.

19 November 2014  (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Teaching Room, IBERS)

13.10 - 'Pam y Pleidleisiodd yr Alban Na - a'r hyn y gallai'r canlyniad ei olygu' by Professor Roger Scully, Department of Politics and International Relations, Cardiff University.

22 October 2014 (Coleg Cymraeg Cenedlaethol Teaching Room, IBERS)

13.10  -' Dechreuadau Cyfieithu Gwleidyddol yng Nghymru yn yr Oes Fodern Gynnar' by Dr Marion Löffler, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

 

Welsh Medium Research Seminars 2013/14

20 November 2013 (C165 Hugh Owen)

'Modelu Prosesau yng Nghorona'r Haul gan ddulliau NLFFF' by Jeff Smith.

4 December 2013 (C165 Hugh Owen)

 ‘"Y Frwydr dros Gof Cymhleth" Amgueddfeydd Werin Ddwyrain Prwsia yng Ngorllewin yr Almaen, 1949-2010’ by Arddun Arwyn, History and Welsh History.

15 January 2014 (Video-conferencing Studio, Level D, Hugh Owen Library)

'Rôl y cyfreithiwr a'r cyfieithydd' by Catrin Fflur Huws, Law and Criminology.

 

Welsh Medium Research Seminars 2011/12

7 December 2011 (C6 Hugh Owen)

 'Boed law neu hindda: tywydd eithafol y gorffennol yng Nghymru' by Cerys Jones, Institute of Geography and Earth Sciences

15 February 2012 (C6 Hugh Owen)

‘Hynt a helynt yr “U-Ogleddol” yng Nghanolbarth Cymru’, by Iwan Rees, Welsh Department

22 March 2012 (B21b Hugh Owen)

'Dŵr o Dan y Bont? Cof, Natur, ac Hydrowleidyddiaeth' by Dr Hywel Griffiths, Institute of Geography and Earth Sciences

 2 May 2012

'Y Llu, yr Ysbryd a'r Tyst': lleoli archif yr artist Cliff McLucas' by Rowan O'Neill, Department of Theatre, Film and Television Studies.

23 May 2012 (C6 Hugh Owen)

'Gwenlyn Parry a'r Tŵr: Bywgraffiad a Gormes ' by Dr Roger Owen, Department of Theatre, Film and Television Studies.

6 June 2012

Modelu Effeithiau Newid Hinsawdd ar Rywogaethau ac Afiechydon by Hefin Williams, IBERS.

 

Seminars in 2010/11

Identity Series

27 October 2010 (C43 Hugh Owen)
'Theatr genedlaethol yng Nghymru'r ugeinfed ganrif: amlygiad o ba fath o hunaniaeth genedlethol?' by Dr Anwen Jones, Department of Theatre, Film and Television Studies.

10 November 2010 (C43 Hugh Owen)
‘Y Cenhadwr a'r Llenor’ by Dewi Huw Owen, School of Theology, Religious Studies and Islamic Studies, University of Wales Trinity Saint David.

  8 December 2010 (C43 Hugh Owen)
'Y noddfa fwyaf ysblennydd yn y bydysawd: argraffiadau o'r Cymry yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg’ by Gareth Hughes, Department of History and Welsh History.

Citizens' Rights Series

12 January 2011 (A 14 Hugh Owen)

'Hawliau iaith: eiddo siaradwyr mamiaith yn unig?' by Dr Huw Lewis

9 February 2011 (A14 Hugh Owen)

'Pwtiadau a'r ymgais i newid ymddygiad yn y Deyrnas Gyfunol' by Dr Rhys Jones.

9 March 2011 (A14 Hugh Owen)

'Cyllyll y gegin a chyllyll y stryd' by Ffion Llewelyn

Wales and the World Series

6 April 2011 (A14 Hugh Owen)

'Wastad yn mynd i Lydaw, byth yn mynd i Ffrainc': pa ddiben ymchwilio mewn cyd-destunau cymharol?' gan Dr Elin Haf Gruffydd Jones

11 May 2011 (A14 Hugh Owen)

'J.R. Jones a Gwilym O. Roberts: dau o ddeallusion Cymraeg y chwedegau mewn cyd-destun rhyngwladol' gan Llion Wigley.

8 June 2011 (C43 Hugh Owen)

'Dylanwadu ar Frwsel: llywodraeth y Cynulliad a'r Undeb Ewropeaidd' by Einion Dafydd.


  If you are interested in presenting your research through the medium of Welsh - or you would like to suggest someone who would be interested in contributing to the series -, please contact Rhun Emlyn (rre06@aber.ac.uk), Committee for Aberystwyth University's Welsh Medium Research Seminars. More information about the seminars in semester 1 2010/11 will appear  here soon.